Et oplæg til fremtidens ungearbejde

De sidste mange år har en konstant andel på mellem 15-17% af hver ungdomsårgang i Danmark været ramt af eller i risiko for at blive ramt af sociale problemer. Det er et billede på et samfundsproblem. ALL IN bidrager til udvikling og forankring af en ny helhedsorienteret ungeindsats samt til nye metoder i arbejdet med marginaliserede unge.


Lignende projekter