Hvordan kan beboere skabe liv og fællesskab i almene boligområder?

Vi laver en vidensopsamling af initiativerne i Vær Med puljen, der skaber aktiviteter i almene boligområder, og udvikler et inspirationskatalog til brug af alle der ønsker at etablere lokale initiativer i deres boligområde.


Lignende projekter